Calendari d'Events

GESTIÓ ADMINISTRATIVA DEL PROCÉS COMERCIAL (SUBVENCIONAT)
Dilluns, 17. Setembre 2018, 09:00
Visites : 1529

GESTIÓ ADMINISTRATIVA DEL PROCÉS COMERCIAL

Curs subvencionat adreçat a treballadors/es i persones en situació d'atur.

Calendari: Del 17/09/2018 al 08/10/2018 de dilluns a divendres

Horari: De 09 a 14h

Adreça: C. Ausiàs Marc, 9 - 08224 Terrassa

Continguts:

1. Tramitació administrativa del procediment d'operacions de compravenda convencional

 • Selecció de proveïdors: criteris de selecció
 • Gestió administrativa del seguiment de clients:
  • Procediments i fases postvenda
  • Instruments, productes o serveis que el requereixen
  • Tràmits
  • Valoració
 • Identificació de documents bàsics:
  • Pressupost
  • Proposta de comanda
  • Comanda
  • Albarà
  • Notes de lliurament
  • Factures
  • Carta de port i altres
 • Confecció i emplenament de documentació administrativa en operacions de compravenda
 • Identificació i càlcul comercial en les operacions de compra i venda:
  • IVA
  • Preu de cost i de venda
  • Ports
  • Embalatges i envasos
  • Corretatges
  • Descompte comercial i altres
 • Confrontació de les dades dels documents formalitzats amb les precedents, les dades proporcionades per clients i proveïdors.
 • Tramitació i gestió de les incidències detectades en el procediment administratiu de compravenda:
  • Reclamació i/o provisió de la documentació no rebuda o tramesa a proveïdors o clients.
  • Transmissió d'incidències a departaments corresponents
  • Resolució d'incidències en funció de les competències
 • Aplicació de la normativa vigent en matèria d'actualització, seguretat i confidencialitat.

 

2. Aplicació de la normativa mercantil i fiscal vigent en les operacions de compravenda

 • Legislació mercantil bàsica:
  • Conceptes bàsics
  • El Codi de comerç: aspectes bàsics
 • Legislació fiscal bàsica
 • Legislació sobre IVA:
  • Concepte
  • Règims d'IVA: general, recàrrec d'equivalència, operacions bàsiques intracomunitàries
  • Tipus impositius
  • Emplenament dels models de liquidació d'IVA
 • Conceptes bàsics de legislació mercantil i fiscal de la Unió Europea: directives comunitàries i operacions intracomunitàries.

 

3. Gestió d'estocs i inventaris

 • Conceptes bàsics: existències, matèries primeres, embalatge, envasament i  etiquetatge.
 • Emmagatzematge: sistemes d’emmagatzematge, ubicació d'existències, anàlisi de la rotació.
 • Procediment administratiu de la gestió de magatzem:
  • Recepció i lliurament de documentació i mercaderia: anomalies, deterioracions, devolucions.
  • Registre d'entrades i sortides
  • Elaboració i interpretació d'inventaris
  • Control i organització de l'emmagatzematge de productes: confrontació de productes inventariats i registrats, desviacions, pèrdues i obsolescència dels productes emmagatzemats.
  • Distribució de mercaderia i documentació corresponent.
 • Sistemes de gestió d'existències convencionals: característiques i aplicació pràctica.
 • Control de qualitat en la gestió de magatzem
 • Els diferents sistemes de control de qualitat: aspectes bàsics.
  • Manuals de procediment de l'organització
  • Normativa vigent en matèria de control i seguretat de la mercaderia i la seva documentació

 

Inscripció: clica aquí

Duració : 80 h

Modalitat : Presencial

Localització Terrassa
iconcal torna al calendari

Propers cursos

   
OPERACIÓ DE CARRETONS NORMA UNE (SUBVENCIONAT)
DIA: 23 Abr 2019
HORA: 09:00AM
LLOC: Terrassa
TAPES, CANAPÈS I PINTXOS (SUBVENCIONAT)
DIA: 23 Abr 2019
HORA: 05:00PM
LLOC: Terrassa
OPERACIONS BÀSIQUES DE RESTAURANT I BAR (SUBVENCIONAT)
DIA: 24 Abr 2019
HORA: 09:00AM
LLOC: Terrassa
NOVETATS DEL REGISTRE DE LA JORNADA DE TREBALL. RD LLEI 8/2019 de 8 de març
DIA: 29 Abr 2019
HORA: 10:30AM
LLOC: Terrassa
GESTIÓ DE RECURSOS HUMANS (SUBVENCIONAT)
DIA: 02 Mai 2019
HORA: 03:00PM
LLOC:
POSTRES DE RESTAURANT (SUBVENCIONAT)
DIA: 06 Mai 2019
HORA: 04:30PM
LLOC: Terrassa
EL COS NO ENGANYA. CURS DE COMUNICACIÓ NO VERBAL
DIA: 07 Mai 2019
HORA: 09:30AM
LLOC: Terrassa
NÒMINES I SEGURETAT SOCIAL NIVELL AVANÇAT (SUBVENCIONAT)
DIA: 13 Mai 2019
HORA: 04:00PM
LLOC: Terrassa
CUINA VEGANA (SUBVENCIONAT)
DIA: 15 Mai 2019
HORA: 05:00PM
LLOC: Terrassa
El poder disciplinari de l'empresari. Acomiadaments i sancions
DIA: 16 Mai 2019
HORA: 09:00AM
LLOC: Terrassa
MANIPULACIÓ D’ALIMENTS
DIA: 21 Mai 2019
HORA: 04:30PM
LLOC: Terrassa
OPERACIÓ DE CARRETONS NORMA UNE (SUBVENCIONAT)
DIA: 27 Mai 2019
HORA: 03:00PM
LLOC: Terrassa
CUINA (SUBVENCIONAT)
DIA: 28 Mai 2019
HORA: 05:00PM
LLOC: Terrassa
EINES PER A LA MEDIACIÓ (SUBVENCIONAT)
DIA: 03 Jun 2019
HORA: 03:00PM
LLOC:
FORMACIÓ PROGRAMADA PER A LES EMPRESES (SUBVENCIONAT)
DIA: 04 Jun 2019
HORA: 09:00AM
LLOC:
PROGRAMACIÓ NEUROLINGÜÍSTICA (SUBVENCIONAT)
DIA: 04 Jun 2019
HORA: 03:00PM
LLOC:
SUMILLERIA I MARIDATGE (SUBVENCIONAT)
DIA: 04 Jun 2019
HORA: 05:30PM
LLOC: Terrassa
Anàlisi de la repercussió i deduccions de quotes en l'IVA
DIA: 05 Jun 2019
HORA: 04:00PM
LLOC: Terrassa
FINANCES PER NO FINANCERS (SUBVENCIONAT)
DIA: 13 Jun 2019
HORA: 04:00PM
LLOC:
EL PLA D’IGUALTAT A LES EMPRESES I PRINCIPALS MESURES DEL RD LLEI 6/2019 d’1 de març
DIA: 17 Jun 2019
HORA: 09:00AM
LLOC: Terrassa
CLAUS LEGALS DEL SALARI EN ESPÈCIE
DIA: 20 Jun 2019
HORA: 09:00AM
LLOC: Terrassa
OPERACIÓ DE CARRETONS NORMA UNE (SUBVENCIONAT)
DIA: 08 Jul 2019
HORA: 09:00AM
LLOC: Terrassa