Administració i gestió

Administració i gestió

  • Gestió Comptable
  • Fiscal i Laboral
  • Economia d’empresa
  • Direcció Estratègica
  • Direcció d’Operacions
  • Finances
  • Anàlisis d’estats financers
  • etc
    • formacio