Igualtat d’oportunitats

Igualtat d’oportunitats

  • Agent d’Igualtat
  • Sensibilització en igualtat de tracte i oportunitats
  • Sensibilització en la prevenció de l’assetjament a les organitzacions
  • etc
    • formacio