Calendario de Eventos

MEDIACIÓ COMUNITÀRIA (SUBVENCIONAT)
De Martes, 18. Diciembre 2018 -  15:00 A Miercoles, 15. Mayo 2019 - 20:00
Visitas : 771

Curs subvencionat adreçat a persones en situació d'atur.

Calendari: 18/12/2018 al 15/05/2019

Horari: De dilluns a divendres de 15:00 a 20:00h 

Lloc realització: Egara Formació

Requisits d'accés: Nivell 3: Batxillerat o equivalent, CP del mateix nivell del mòdul o certificat al qual es vol accedir, CP de nivell 2 de la mateixa família i àrea professional al qual es vol accedir, prova d’accés als cicles formatius de grau superior superada, complir els requisits acadèmics d’accés als cicles formatius de grau superior, prova d’accés a la universitat per a major de 25 anys. Els títols han d’estar homologats per les administracions espanyoles/catalanes competents  

Continguts:

MF1038_3: Contextos socials d'intervenció comunitària (50 hores).

1.Tècniques d'investigació en la intervenció social.
- Identificació de mètodes i tècniques per obtenir informació (quantitativa i qualitativa).
- Aplicació de mètodes i tècniques per analitzar dades.
- Procediment de presentació de resultats.
- Procés d'investigació social.
- Procés d'investigació-acció participativa.
- Processos d'intervenció social.
- Aplicació de la legislació sobre els drets humans i drets fonamentals de la persona en els processos d'intervenció social.
2.Processos d'anàlisi de població i institucions objecte d'intervenció.
- Procediments d'anàlisi de les poblacions.
- Processos sociològics.
- Aplicació dels valors en la intervenció social.
- Processos migratoris.
- Actuació de les institucions en el marc de la intervenció social.
3.Gestió de la informació en la intervenció social.
- Procés de comunicació.
- Tècniques de relació aplicades a la mediació comunitària.
- Tècniques grupals aplicades a la mediació comunitària.
- Gestió de fonts d'informació.

MF1039_3: Prevenció de conflictes (70 hores).

1.Desenvolupament d'estratègies i habilitats per prevenir conflictes a la comunitat.
- Identificació del procés grupal.
- Classificació de tècniques participatives per dinamitzar grups.
- Identificació i gestió d'habilitats socials.
2.Disseny de les activitats de trobada en la mediació comunitària.
- Identificació dels tipus i les característiques dels espais de trobada.
- Sistemàtica en la gestió del treball en equip.
- Processos de coordinació en la intervenció social.
- Gestió del conflicte en els processos de mediació social.
- Sistemàtica per elaborar un projecte de mediació.
- Avaluació dels tallers o espais de trobada comunitaris.
3.Anàlisi, organització i transmissió de la informació del servei de mediació.
- Tècniques de relació aplicades a la mediació comunitària.
- Tècniques grupals aplicades a la mediació comunitària.
- Gestió de fonts d'informació.

MF1040_3: Gestió de conflictes i processos de mediació (90 hores).

1.La gestió de conflictes des de la mediació i altres mètodes.
- Identificació dels models per transformar i resoldre conflictes.
- Procés de mediació.
2.Processos i tècniques de mediació.
- Identificació de les etapes en el procés de mediació.
3.Aplicació de la mediació en altres àmbits d'actuació.
- Identificació dels diferents àmbits per a la mediació.
4.Procés de mediació en l'àmbit comunitari.
- Sistemàtica de mediació comunitària.
- Sistemàtica de mediació intercultural.
5.Desenvolupament de xarxes socials i derivació efectiva.
- Identificació dels processos de derivació.
- Valoració de casos mediables i no mediables.
- Derivació a la xarxa comunitària.
- Metodologies de derivació.
- Identificació dels recursos de la xarxa comunitària.
- Processos de seguiment.
- Competències del derivador.

MF1041_3: Valoració, seguiment i difusió d'accions de mediació (80 hores).

1.Processos d'avaluació del programa o servei de mediació.
- Processos d'avaluació.
- Identificació de les tècniques de recollida de dades.

2.Procés d'avaluació de les activitats de mediació.

- Identificació de les tècniques de relació.

- Avaluació del procés mediador.

3.Anàlisi, organització i transmissió de la informació del servei de mediació.

- Identificació de tipus i característiques de les fonts d'informació destinades a difondre el programa o servei de mediació.

MF1026_3 (Transversal): Impuls de la igualtat d'oportunitats entre dones i homes (50 hores).

1.Marc d'intervenció per a l'impuls de la igualtat efectiva entre dones i homes.
- Evolució de la teoria i de la història de la construcció de gènere: identificació dels diferents corrents.
- Identificació de les característiques principals del paper de la dona en la història recent.
- Contextualització de les polítiques d'igualtat.
- Valoració d'estratègies de promoció per a la igualtat efectiva entre dones i homes:
- Influència de les situacions de discriminació i desigualtat en els diferents àmbits del desenvolupament de la persona: àmbit públic o professional, personal o privat i domèstic.

- L'apoderament de la dona.

 2.Procés d'incorporació de la perspectiva de gènere en projectes d'intervenció social.

- Incidència en el procés de socialització diferenciada i desigual per a dones i homes.
- Incorporació de la perspectiva de gènere als projectes d'intervenció social.

 Formació complementària (20 hores)

- Inserció laboral, Sensibilització en Medi Ambient, Igualtat i Prevenció de Riscos Laborals

MP0169: Mòdul de pràctiques professionals no laborals de mediació comunitària (80 hores).

 

Pre-inscripció: Pots realitzar la pre-inscripció al curs clica aquí

Durada: 440 h

Modalitat: Presencial

Procés de selecció de l'alumnat:

  • Un cop lliurada la Fitxa de preinscripció juntament amb la documentació que es demana a cada curs, queda formalitzada la Preinscripció. El fet de fer la preinscripció no li assegura una plaça al curs, solament li assegura que podrà participar al procés de selecció que es durà a terme.
  • Des d’Egara Formació ens posarem en contacte amb vostè preferentment per e-mail o whatsapp per citar-lo un dia i hora concrets i venir a realitzar la prova de selecció. Aquesta constarà d’una petita prova escrita tipus test i d’una entrevista curta. En cas de no poder assistir el dia i hora establerts, se li demana que ens ho faci saber; del contrari perdria el dret sobre la Preinscripció realitzada.
  • Un cop realitzada la selecció, ens posarem en contacte amb totes les persones que han participat per comunicar si han estat acceptades o bé queden en llista d’espera. Aquesta comunicació es farà per e-mail o whatsapp.
Localización Terrassa

Próximos cursos

   
“CONTENCIÓ VERBAL” Com a eina de gestió de conductes conflictives
DIA: 26 Mar 2019
HORA: 09:00AM
LLOC: Terrassa
OFIMÀTICA (SUBVENCIONAT)
DIA: 26 Mar 2019
HORA: 09:00AM
LLOC: Terrassa
CONTRACTACIÓ LABORAL (SUBVENCIONAT)
DIA: 27 Mar 2019
HORA: 04:00PM
LLOC:
ACTIVITATS AUXILIARS DE MAGATZEM (SUBVENCIONAT)
DIA: 01 Abr 2019
HORA: 09:00AM
LLOC: Terrassa
COMPTABILITAT BÀSICA (SUBVENCIONAT)
DIA: 02 Abr 2019
HORA: 04:00PM
LLOC:
CUINA PER A CELÍACS (SUBVENCIONAT)
DIA: 03 Abr 2019
HORA: 05:00PM
LLOC: Terrassa
INSTRUMENTS LEGALS DE FLEXIBILITAT DEL TEMPS DE TREBALL I DISTRIBUCIÓ IRREGULAR DE LA JORNADA
DIA: 08 Abr 2019
HORA: 03:00PM
LLOC: Terrassa
FISCALITAT DE LLOGUERS I VEHICLES D’EMPRESA
DIA: 10 Abr 2019
HORA: 03:00PM
LLOC: Terrassa
PRESENTACIÓ DE PRODUCTES I VENDA PER IMPULS (SUBVENCIONAT)
DIA: 15 Abr 2019
HORA: 09:00AM
LLOC: Terrassa
OPERACIÓ DE CARRETONS NORMA UNE (SUBVENCIONAT)
DIA: 23 Abr 2019
HORA: 09:00AM
LLOC: Terrassa
TAPES, CANAPÈS I PINTXOS (SUBVENCIONAT)
DIA: 23 Abr 2019
HORA: 05:00PM
LLOC: Terrassa
SUMILLERIA I MARIDATGE (SUBVENCIONAT)
DIA: 23 Abr 2019
HORA: 05:30PM
LLOC: Terrassa
OPERACIONS BÀSIQUES DE RESTAURANT I BAR (SUBVENCIONAT)
DIA: 24 Abr 2019
HORA: 09:00AM
LLOC: Terrassa
MANIPULACIÓ D’ALIMENTS
DIA: 24 Abr 2019
HORA: 04:30PM
LLOC: Terrassa
GESTIÓ DE RECURSOS HUMANS (SUBVENCIONAT)
DIA: 02 May 2019
HORA: 03:00PM
LLOC:
POSTRES DE RESTAURANT (SUBVENCIONAT)
DIA: 06 May 2019
HORA: 04:30PM
LLOC: Terrassa
EL COS NO ENGANYA. CURS DE COMUNICACIÓ NO VERBAL
DIA: 07 May 2019
HORA: 09:30AM
LLOC: Terrassa
NÒMINES I SEGURETAT SOCIAL NIVELL AVANÇAT (SUBVENCIONAT)
DIA: 13 May 2019
HORA: 04:00PM
LLOC: Terrassa
CUINA VEGANA (SUBVENCIONAT)
DIA: 15 May 2019
HORA: 05:00PM
LLOC: Terrassa
OPERACIÓ DE CARRETONS NORMA UNE (SUBVENCIONAT)
DIA: 27 May 2019
HORA: 03:00PM
LLOC: Terrassa
CUINA (SUBVENCIONAT)
DIA: 28 May 2019
HORA: 05:00PM
LLOC: Terrassa
EINES PER A LA MEDIACIÓ (SUBVENCIONAT)
DIA: 03 Jun 2019
HORA: 03:00PM
LLOC:
FORMACIÓ PROGRAMADA PER A LES EMPRESES (SUBVENCIONAT)
DIA: 04 Jun 2019
HORA: 09:00AM
LLOC:
PROGRAMACIÓ NEUROLINGÜÍSTICA (SUBVENCIONAT)
DIA: 04 Jun 2019
HORA: 03:00PM
LLOC:
FINANCES PER NO FINANCERS (SUBVENCIONAT)
DIA: 13 Jun 2019
HORA: 04:00PM
LLOC:
OPERACIÓ DE CARRETONS NORMA UNE (SUBVENCIONAT)
DIA: 08 Jul 2019
HORA: 09:00AM
LLOC: Terrassa