Calendario de Eventos

ACTIVITATS DE GESTIÓ ADMINISTRATIVA (SUBVENCIONAT)
De Lunes, 4. Diciembre 2017 -  09:00 A Miercoles, 10. Octubre 2018 - 14:00
Visitas : 708

Curs subvencionat adreçat a persones en situació d'atur

Calendari: 04/12/2017 al 10/10/2018 de dilluns a divendres de 9h-14h

Lloc realització: Egara Formació

Requisits d'accés: Nivell 2: Graduat ESO, CP del mateix nivell del mòdul o certificat al qual es vol accedir, CP de nivell 1 de la mateixa família i àrea professional al qual es vol accedir, prova d’accés als cicles formatius de grau mitjà superada, complir els requisits acadèmics d’accés als cicles formatius de grau mitjà, prova d’accés a la universitat per a més grans de 25 i/o 45 anys. Els títols han d’estar homologats per les administracions espanyoles/catalanes competents  

Continguts:

MF0976_2: (Transversal) Operacions administratives comercials (160 hores).

UF0349: Atenció al client en el procés comercial (40 hores).1. Atenció al client en les operacions de compravenda2. Comunicació d'informació comercial en els processos de compravenda3. Adaptació de la comunicació comercial al telemàrqueting4. Tramitació en els serveis de postvenda

UF0350: Gestió administrativa del procés comercial (80 hores).1. Tramitació administrativa del procediment d'operacions de compravenda convencional2. Aplicació de la normativa mercantil i fiscal vigent en les operacions de compravenda3. Gestió d'estocs i inventaris

UF0351: Aplicacions informàtiques de la gestió comercial (40 hores).1. Utilització d'aplicacions de gestió en la relació amb els clients i proveïdors (CRM)2. Utilització d'aplicacions de gestió de magatzem3. Utilització d'aplicacions informàtiques de gestió de la facturació4. Utilització d'eines d'aplicacions de gestió de la postvenda

MF0979_2: (Transversal) Gestió operativa de tresoreria (90 hores).1. Normativa mercantil i fiscal que regula els instruments financers2. Confecció i ús de documents de cobrament i pagament en la gestió de tresoreria3. Mètodes bàsics de control de tresoreria4. Operacions de càlcul financer i comercial5. Mitjans i terminis de presentació de la documentació

MF0980_2: (Transversal) Gestió auxiliar de personal (90 hores).1. Normativa laboral i d'organització de les relacions laborals en l'empresa2. El contracte de treball3. Retribució salarial i actuació davant la Seguretat Social4. Gestió de recursos humans

MF0981_2: Registres comptables (120 hores).

UF0515: Pla General de Comptabilitat (90 hores).1. Interpretació de la documentació i de la normativa mercantil i comptable2. El patrimoni de l'empresa3. Registres comptables de l'activitat empresarial4. Comptabilitat de l'IVA en els llibres auxiliars

UF0516: Aplicacions informàtiques de comptabilitat (30 hores).1. Programes de comptabilitat2. Registre comptable a través d'aplicacions informàtiques

MF0973_1: (Transversal) Enregistrament de dades (90 hores).1. Organització i manteniment del lloc de treball i els terminals informàtics en el procés d'enregistrament de dades2. L'actuació personal i professional en l'entorn de treball de l'activitat d'enregistrament de dades3. Aplicació de tècniques mecanogràfiques en teclats estesos de terminals informàtics4. Aplicació de tècniques mecanogràfiques en teclats numèrics de terminals informàtics5. Utilització de tècniques de correcció i assegurament de resultats

MF0978_2: (Transversal) Gestió d'arxius (60 hores).1. Gestió d'arxius, públics i privats2. Optimització bàsica d'un sistema d'arxiu electrònic3. Gestió bàsica d'informació en sistemes gestors de bases de dades

MF0233_2: (Transversal) Ofimàtica (190 hores).

UF0319: Sistema operatiu, cerca de la informació: Internet/intranet i correuelectrònic (30 hores).1. Introducció a l'ordinador (maquinari, programari)2. Utilització bàsica dels sistemes operatius habituals3. Introducció a la cerca d'informació a Internet4. Navegació per la World Wide Web5. Utilització i configuració de correu electrònic com a intercanvi d'informació6. Transferència de fitxers FTP

UF0320: Aplicacions informàtiques de tractament de textos (30 hores).1. Conceptes generals i característiques fonamentals del programa de tractament de textos2. Introducció, desplaçament del cursor, selecció i operacions amb el text del document3. Arxius de l'aplicació de tractament de textos, ubicació, tipus i operacions amb aquests4. Utilització de les diferents possibilitats que ofereix el processador de textos per millorar l'aspecte del text5. Configuració de pàgina en funció del tipus de document que cal desenvolupar utilitzant les opcions de l'aplicació. Visualització del resultat abans de la impressió6. Creació de taules com a mitjà per mostrar el contingut de la informació, en tot el document o en part7. Correcció de textos amb les eines d'ortografia i gramàtica, utilitzant les diferents possibilitats que ofereix l'aplicació8. Impressió de documents creats en diferents formats de paper i suports com ara sobres i etiquetes9. Creació de sobres i etiquetes individuals i sobres, etiquetes i documents model per a creació i enviament massiu10. Inserció d'imatges i autoformes en el text per millorar-ne l'aspecte11. Creació d'estils que automatitzen tasques de format en paràgrafs amb estil repetitiu i per a la creació d'índexs i plantilles12. Utilització de plantilles i assistents que incorpora l'aplicació i creació de plantilles pròpies basant-se en aquestes o de nova creació13. Treball amb documents llargs14. Fusió de documents procedents d'altres aplicacions del paquet ofimàtic fent servir la inserció d'objectes del menú inserció15. Utilització de les eines de revisió de documents i treball amb documents compartits16. Automatització de tasques repetitives mitjançant enregistrament de macros

UF0321: Aplicacions informàtiques de fulls de càlcul (50 hores).1. Conceptes generals i característiques fonamentals de l'aplicació de full de càlcul2. Desplaçament pel full de càlcul3. Introducció de dades en el full de càlcul4. Edició i modificació del full de càlcul5. Emmagatzematge i recuperació d'un llibre6. Operacions amb rangs7. Modificació de l'aparença d'un full de càlcul8. Fórmules9. Funcions10. Inserció de gràfics, per representar la informació que contenen els fulls de càlcul11. Inserció d'altres elements dins d'un full de càlcul12. Impressió13. Treball amb dades14. Utilització de les eines de revisió i treball amb llibres compartits15. Importació des d'altres aplicacions del paquet ofimàtic16. Plantilles i macros

UF0322: Aplicacions informàtiques de bases de dades relacionals (50 hores).1. Introducció i conceptes generals de l'aplicació de base de dades2. Creació i inserció de dades en taules3. Realització de canvis en l'estructura de taules i creació de relacions4. Creació, modificació i eliminació de consultes o vistes5. Creació de formularis per introduir i mostrar registres de les taules o resultats de consultes6. Creació d'informes o reports per a la impressió de registres de les taules o resultats de consultes

UF0323: Aplicacions informàtiques per a presentacions: gràfics d'informació (30hores).1. Disseny, organització i arxivament de les presentacions2. Introducció i conceptes generals3. Accions amb diapositives4. Treball amb objectes5. Documentació de la presentació6. Dissenys o estils de presentació7. Impressió de diapositives en diferents sup8. Presentació de diapositives tenint en compte lloc i infraestructura

MP0111: Mòdul de pràctiques professionals no laborals d'activitats de gestió administrativa (80 hores).

Formació complementària: Inserció laboral, Sensibilització en Medi Ambient, Igualtat i Prevenció de Riscos Laborals (20 hores)

Pre-inscripció: Pots realitzar la pre-inscripció al curs clica aquí

Durada: 820 h

Modalitat: Presencial

Procés de selecció de l'alumnat:

  • Un cop lliurada la Fitxa de preinscripció juntament amb la documentació que es demana a cada curs, queda formalitzada la Preinscripció. El fet de fer la preinscripció no li assegura una plaça al curs, solament li assegura que podrà participar al procés de selecció que es durà a terme.
  • Des d’Egara Formació ens posarem en contacte amb vostè preferentment per e-mail o whatsapp per citar-lo un dia i hora concrets i venir a realitzar la prova de selecció. Aquesta constarà d’una petita prova escrita tipus test i d’una entrevista curta. En cas de no poder assistir el dia i hora establerts, se li demana que ens ho faci saber; del contrari perdria el dret sobre la Preinscripció realitzada.
  • Un cop realitzada la selecció, ens posarem en contacte amb totes les persones que han participat per comunicar si han estat acceptades o bé queden en llista d’espera. Aquesta comunicació es farà per e-mail o whatsapp.
Localización Terrassa

Próximos cursos

   
Carta d'acomiadament: Formalitats, claus i efectes jurídics
DIA: 15 Dic 2017
HORA: 09:00AM
LLOC: Terrassa
CURS PLATAFORMES ELEVADORES
DIA: 19 Dic 2017
HORA: 09:30AM
LLOC: Terrassa
MANIPULACIÓ D'ALIMENTS (SUBVENCIONAT)
DIA: 20 Dic 2017
HORA: 03:00PM
LLOC: Terrassa
OPERACIÓ DE CARRETONS NORMA UNE (SUBVENCIONAT)
DIA: 21 Dic 2017
HORA: 09:00AM
LLOC: Terrassa
OPERACIONS AUXILIARS D'ENREGISTRAMENT I TRACTAMENT DE DADES (SUBVENCIONAT)
DIA: 08 Ene 2018
HORA: 09:00AM
LLOC: Terrassa
OPERACIONS AUXILIARS DE SERVEIS ADMINISTRATIUS GENERALS (SUBVENCIONAT)
DIA: 15 Ene 2018
HORA: 03:00PM
LLOC: Terrassa