Calendario de Eventos

GESTIÓ ADMINISTRATIVA DEL PROCÉS COMERCIAL (SUBVENCIONAT)
Lunes, 17. Septiembre 2018, 09:00
Visitas : 1396

GESTIÓ ADMINISTRATIVA DEL PROCÉS COMERCIAL

Curs subvencionat adreçat a treballadors/es i persones en situació d'atur.

Calendari: Del 17/09/2018 al 08/10/2018 de dilluns a divendres

Horari: De 09 a 14h

Adreça: C. Ausiàs Marc, 9 - 08224 Terrassa

Continguts:

1. Tramitació administrativa del procediment d'operacions de compravenda convencional

 • Selecció de proveïdors: criteris de selecció
 • Gestió administrativa del seguiment de clients:
  • Procediments i fases postvenda
  • Instruments, productes o serveis que el requereixen
  • Tràmits
  • Valoració
 • Identificació de documents bàsics:
  • Pressupost
  • Proposta de comanda
  • Comanda
  • Albarà
  • Notes de lliurament
  • Factures
  • Carta de port i altres
 • Confecció i emplenament de documentació administrativa en operacions de compravenda
 • Identificació i càlcul comercial en les operacions de compra i venda:
  • IVA
  • Preu de cost i de venda
  • Ports
  • Embalatges i envasos
  • Corretatges
  • Descompte comercial i altres
 • Confrontació de les dades dels documents formalitzats amb les precedents, les dades proporcionades per clients i proveïdors.
 • Tramitació i gestió de les incidències detectades en el procediment administratiu de compravenda:
  • Reclamació i/o provisió de la documentació no rebuda o tramesa a proveïdors o clients.
  • Transmissió d'incidències a departaments corresponents
  • Resolució d'incidències en funció de les competències
 • Aplicació de la normativa vigent en matèria d'actualització, seguretat i confidencialitat.

 

2. Aplicació de la normativa mercantil i fiscal vigent en les operacions de compravenda

 • Legislació mercantil bàsica:
  • Conceptes bàsics
  • El Codi de comerç: aspectes bàsics
 • Legislació fiscal bàsica
 • Legislació sobre IVA:
  • Concepte
  • Règims d'IVA: general, recàrrec d'equivalència, operacions bàsiques intracomunitàries
  • Tipus impositius
  • Emplenament dels models de liquidació d'IVA
 • Conceptes bàsics de legislació mercantil i fiscal de la Unió Europea: directives comunitàries i operacions intracomunitàries.

 

3. Gestió d'estocs i inventaris

 • Conceptes bàsics: existències, matèries primeres, embalatge, envasament i  etiquetatge.
 • Emmagatzematge: sistemes d’emmagatzematge, ubicació d'existències, anàlisi de la rotació.
 • Procediment administratiu de la gestió de magatzem:
  • Recepció i lliurament de documentació i mercaderia: anomalies, deterioracions, devolucions.
  • Registre d'entrades i sortides
  • Elaboració i interpretació d'inventaris
  • Control i organització de l'emmagatzematge de productes: confrontació de productes inventariats i registrats, desviacions, pèrdues i obsolescència dels productes emmagatzemats.
  • Distribució de mercaderia i documentació corresponent.
 • Sistemes de gestió d'existències convencionals: característiques i aplicació pràctica.
 • Control de qualitat en la gestió de magatzem
 • Els diferents sistemes de control de qualitat: aspectes bàsics.
  • Manuals de procediment de l'organització
  • Normativa vigent en matèria de control i seguretat de la mercaderia i la seva documentació

 

Inscripció: clica aquí

Duració : 80 h

Modalitat : Presencial

Localización Terrassa

Próximos cursos

   
ACTUALITZACIÓ NOVETATS NORMATIVES LABORALS
DIA: 17 Dic 2018
HORA: 09:00AM
LLOC: Terrassa
MEDIACIÓ COMUNITÀRIA (SUBVENCIONAT)
DIA: 18 Dic 2018
HORA: 03:00PM
LLOC: Terrassa
OPERACIÓ DE CARRETONS NORMA UNE (SUBVENCIONAT)
DIA: 19 Dic 2018
HORA: 09:00AM
LLOC: Terrassa
OPERACIÓ DE CARRETONS NORMA UNE (SUBVENCIONAT)
DIA: 19 Dic 2018
HORA: 03:00PM
LLOC: Terrassa
ACTIVITATS DE GESTIÓ ADMINISTRATIVA (SUBVENCIONAT)
DIA: 07 Ene 2019
HORA: 09:00AM
LLOC: Terrassa
ACTIVITATS AUXILIARS DE MAGATZEM (SUBVENCIONAT)
DIA: 14 Ene 2019
HORA: 09:00AM
LLOC: Terrassa
ACTIVITATS AUXILIARS DE MAGATZEM (SUBVENCIONAT)
DIA: 18 Feb 2019
HORA: 03:00PM
LLOC: Terrassa
ACTIVITATS AUXILIARS DE MAGATZEM (SUBVENCIONAT)
DIA: 01 Abr 2019
HORA: 09:00AM
LLOC: Terrassa