De “Recursos Humans” a “Persones i Cultura”

En els últims anys, el concepte de gestió de persones ha evolucionat substancialment, transformant-se des del tradicional “Recursos Humans” fins a “Persones i Cultura”. Cada vegada més empreses aposten per una nova manera d’entendre el valor de les persones, posant-les al centre de l’organització i canviant cap al departament de Persones o Col·laboradors o People & Culture.

Són moltes les pràctiques i tendències que han provocat l’evolució d’aquest departament, com ara la digitalització que ha revolucionat els departaments de Persones, permetent l’automatització de processos i l’obtenció de dades a través de softwares especialitzats. Aquest factor ha facilitat la presa de decisions basades en dades concretes i l’anàlisi d’indicadors.

Un altre actor clau en el canvi de la cultura empresarial durant els últims anys ha estat el salari emocional en les motivacions dels empleats i candidats. En són exemples factors com teletreball, l’horari flexible, la formació contínua i els plans de carrera, els espais d’oci i els beneficis socials. Les polítiques que promouen el benestar emocional, la diversitat i la inclusió, així com la transmissió de cultura i valors, s’han convertit en fonamentals per a atreure i fidelitzar talent

Un altre aspecte destacable és l’augment de les formacions d’habilitats toves o soft skills i les activitats de Team Building, per millorar les relacions interpersonals i fomentar equips més cohesionats i més eficaços. A més d’aquestes formacions, la integració del coaching a les empreses és cada cop més present a la majoria d’organitzacions, acompanyant a les persones en el seu desenvolupament personal i professional.
 
Així, el pas de “Recursos Humans” a “Persones i Cultura” representa una evolució significativa en la manera com les empreses perceben i gestionen el seu capital humà. Aquest canvi no només implica una nova nomenclatura, sinó també una transformació profunda en les pràctiques i estratègies de gestió del talent, reflectint un enfocament més humà i inclusiu.