Noves pràctiques per a la gestió i captació de talent en l’entorn empresarial modern

La manera en què les empreses gestionen i capten talent està experimentant una transformació profunda. Les pràctiques tradicionals han donat pas a estratègies innovadores, alineades amb un mercat laboral dinàmic i competitiu. A continuació, explorem algunes de les tendències més rellevants que estan marcant el futur de la gestió i captació de talent.

1. Employer Branding

En l’era digital, tenir una marca atractiva és crucial. Les empreses han d’invertir en estratègies de màrqueting que no només promoguin els seus productes o serveis, sinó també la seva cultura corporativa. Les xarxes socials com LinkedIn són plataformes ideals per donar visibilitat a la marca, compartir testimonis d’empleats i participar en esdeveniments de la indústria. Un contingut ric i divers, incloent-hi vídeos que mostrin la vida quotidiana a l’empresa i històries d’èxit dels empleats, ajuda a crear una imatge positiva i atractiva.

2. Reclutament social

Les xarxes socials s’han convertit en eines indispensables per al reclutament. Plataformes com LinkedIn, Facebook i Twitter permeten a les empreses revisar els perfils dels candidats potencials i interactuar amb ells de manera més directa i personalitzada. Això facilita la creació de relacions amb talent passiu, aquells professionals que no estan activament buscant feina, però que podrien estar interessats en noves oportunitats. Aquest enfocament optimitza temps i recursos, millorant l’eficàcia del procés de selecció.

3. Experiència del Candidat

Una experiència positiva durant el procés de selecció és fonamental per atreure el millor talent. Això implica comunicacions clares i regulars, un procés de selecció ràpid i eficient, i un tracte respectuós en tot moment. Les empreses estan adoptant tecnologies com les plataformes de gestió de candidats (ATS) per assegurar-se que els candidats tenen una experiència fluida i positiva, independentment de si són seleccionats o no.

4. Programes de diversitat i inclusió

La diversitat i la inclusió són cada vegada més prioritàries per a les empreses. Els programes dissenyats per assegurar una plantilla diversa no només ajuden a crear un entorn de treball més ric i innovador, sinó que també atreuen una àmplia gamma de candidats. Les empreses estan implementant polítiques de contractació inclusives, formacions en diversitat i iniciatives que promouen un ambient de treball respectuós i equitatiu.

5. Treball remot i flexibilitat laboral

L’oferta de treball remot i horaris flexibles s’ha convertit en un gran atractiu per als candidats. La cultura de la flexibilitat s’imposa, allunyant les empreses de la presencialitat i impulsant-les cap al rendiment. Les organitzacions han de mesurar els resultats i no l’activitat, permetent contractar professionals de qualsevol ubicació geogràfica i ampliant així el l’abast de talent.

6. Formació i desenvolupament continu

Els candidats valoren les oportunitats de creixement professional. Les empreses que ofereixen programes de formació i desenvolupament continu, com ara cursos en línia, tallers i programes de mentoring, tenen un avantatge competitiu en la captació de talent. Aquests programes no només milloren les habilitats dels empleats, sinó que també demostren el compromís de l’empresa amb el desenvolupament personal i professional del seu personal.

7. Intel·ligència artificial i automatització

La intel·ligència artificial (IA) i l’automatització estan transformant el procés de selecció de personal. Des de l’anàlisi de currículums fins a les entrevistes virtuals, aquestes tecnologies estan fent que el procés de selecció sigui més eficient i objectiu. Les empreses que fan servir assistents virtuals per interactuar amb els candidats i software de IA per identificar els millors currículums en funció de criteris específics. Els algoritmes de IA poden avaluar els candidats basant-se únicament en mèrits i competències, eliminant els biaixos inconscients i garantint una selecció més justa i diversa.

8. Cultura corporativa i valors

Una cultura corporativa sòlida i uns valors ben definits són fonamentals per atraure i retenir talent. Els candidats busquen empreses que comparteixin els seus valors i que tinguin un entorn de treball positiu i motivador. Comunicar clarament els valors de l’empresa i viure’ls diàriament és essencial per construir una reputació atractiva com a ocupador.

Conclusió

Les noves pràctiques per a la gestió i captació de talent estan transformant la manera com les empreses atreuen i retenen els millors professionals. Adoptar aquestes pràctiques no només millora l’eficiència i l’eficàcia del procés de selecció, sinó que també crea un entorn de treball més atractiu i sostenible per a les persones treballadores.

Bibliografia

Duque Rengel, V. K., Arriscado, P., Sousa, B., & Túñez López, J. M. (2024). La Gestión digital de employer branding de empresas de España y Portugal. Observatorio (OBS*), 18(1). https://doi.org/10.15847/obsOBS18120242316

Piedra Mayorga, V. M., Granillo Macias, R., Vázquez Alamilla, M. A., & Rodriguez Moreno, R. (2023). Procedimiento para el reclutamiento, selección e inducción del personal: perspectivas y tendencias. Ingenio Y Conciencia Boletín Científico De La Escuela Superior Ciudad Sahagún, 10(19), 61-69. https://doi.org/10.29057/escs.v10i19.9820

Rueda, Francisco Javier (2023). La Revolución de la Inteligencia Artificial en Recursos Humanos. Jornadas Sarteco